Game Summary -Panthers (Simpson)Orange Crush (Shanahan) FINAL

Saturday, May 20, 2017 @ 9:00am
Dixon,Dixon
8
18
F
Panthers (Simpson) 8
Orange Crush (Shanahan) 18


Panthers (Simpson) AB R H RBI BB SO AVG
OliviaB. 0 0 0 0 0 0 .000
Jennifer (Jenny)C. 0 0 0 0 0 0 .000
AinsleyF. 0 0 0 0 0 0 .000
HeatherG. 0 0 0 0 0 0 .000
Mary KateJ. 0 0 0 0 0 0 .000
CaseyK. 0 0 0 0 0 0 .000
KateK. 0 0 0 0 0 0 .000
LeahK. 0 0 0 0 0 0 .000
SydneyM. 0 0 0 0 0 0 .000
GraceN. 0 0 0 0 0 0 .000
SarahO. 0 0 0 0 0 0 .000
EllaR. 0 0 0 0 0 0 .000
JosieS. 0 0 0 0 0 0 .000
Katherine (Kate)S. 0 0 0 0 0 0 .000
LillieW. 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 0 0 0 0 0 0 0
BATTING
Orange Crush (Shanahan) AB R H RBI BB SO AVG
SophiaB. 0 0 0 0 0 0 .000
CarolineC. 0 0 0 0 0 0 .000
ClaudiaC. 0 0 0 0 0 0 .000
NatalieC. 0 0 0 0 0 0 .000
SarahC. 0 0 0 0 0 0 .000
RachelD. 0 0 0 0 0 0 .000
GraceG. 0 0 0 0 0 0 .000
ZoeM. 0 0 0 0 0 0 .000
Anna (Anna)S. 0 0 0 0 0 0 .000
KamrynS. 0 0 0 0 0 0 .000
Ruby (Ruby)S. 0 0 0 0 0 0 .000
SimranS. 0 0 0 0 0 0 .000
Sutton (Sutton)S. 0 0 0 0 0 0 .000
TaylorS. 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 0 0 0 0 0 0 0
BATTING
Panthers (Simpson) IP H R ER BB SO HR ERA
OliviaB. 0.0 0 0 0 0 0 0
Jennifer (Jenny)C. 0.0 0 0 0 0 0 0
AinsleyF. 0.0 0 0 0 0 0 0
HeatherG. 0.0 0 0 0 0 0 0
Mary KateJ. 0.0 0 0 0 0 0 0
CaseyK. 0.0 0 0 0 0 0 0
KateK. 0.0 0 0 0 0 0 0
LeahK. 0.0 0 0 0 0 0 0
SydneyM. 0.0 0 0 0 0 0 0
GraceN. 0.0 0 0 0 0 0 0
SarahO. 0.0 0 0 0 0 0 0
EllaR. 0.0 0 0 0 0 0 0
JosieS. 0.0 0 0 0 0 0 0
Katherine (Kate)S. 0.0 0 0 0 0 0 0
LillieW. 0.0 0 0 0 0 0 0
Totals 0.0
Orange Crush (Shanahan) IP H R ER BB SO HR ERA
SophiaB. 0.0 0 0 0 0 0 0
CarolineC. 0.0 0 0 0 0 0 0
ClaudiaC. 0.0 0 0 0 0 0 0
NatalieC. 0.0 0 0 0 0 0 0
SarahC. 0.0 0 0 0 0 0 0
RachelD. 0.0 0 0 0 0 0 0
GraceG. 0.0 0 0 0 0 0 0
ZoeM. 0.0 0 0 0 0 0 0
Anna (Anna)S. 0.0 0 0 0 0 0 0
KamrynS. 0.0 0 0 0 0 0 0
Ruby (Ruby)S. 0.0 0 0 0 0 0 0
SimranS. 0.0 0 0 0 0 0 0
Sutton (Sutton)S. 0.0 0 0 0 0 0 0
TaylorS. 0.0 0 0 0 0 0 0
Totals 0.0