Game Summary -Gold RushStorm FINAL

Saturday, July 25, 2020 @ 11:00am
Dixon,Dixon
5
15
F
Gold Rush 5
Storm 15


Gold Rush AB R H RBI BB SO AVG
Sophia (Sophie)A. 0 0 0 0 0 0 .000
ReaganB. 0 0 0 0 0 0 .000
AveryC. 0 0 0 0 0 0 .000
Kiera (Kiera)H. 0 0 0 0 0 0 .000
NatalieK. 0 0 0 0 0 0 .000
CarolineM. 0 0 0 0 0 0 .000
MaureenM. 0 0 0 0 0 0 .000
NatalieM. 0 0 0 0 0 0 .000
SarahM. 0 0 0 0 0 0 .000
MarissaR. 0 0 0 0 0 0 .000
Sarah (Sarah)S. 0 0 0 0 0 0 .000
SallyT. 0 0 0 0 0 0 .000
Aubrey (Aubrey)V. 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 0 0 0 0 0 0 0
BATTING
Storm AB R H RBI BB SO AVG
MaeC. 0 0 0 0 0 0 .000
ShannonF. 0 0 0 0 0 0 .000
CarmelaG. 0 0 0 0 0 0 .000
Alina (Alina)H. 0 0 0 0 0 0 .000
MaggieL. 0 0 0 0 0 0 .000
EllaM. 0 0 0 0 0 0 .000
Katherine (Kayte)M. 0 0 0 0 0 0 .000
AmareonaN. 0 0 0 0 0 0 .000
KimberlyN. 0 0 0 0 0 0 .000
LaurenN. 0 0 0 0 0 0 .000
KearaS. 0 0 0 0 0 0 .000
ClaireT. 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 0 0 0 0 0 0 0
BATTING
Gold Rush IP H R ER BB SO HR ERA
Sophia (Sophie)A. 0.0 0 0 0 0 0 0
ReaganB. 0.0 0 0 0 0 0 0
AveryC. 0.0 0 0 0 0 0 0
Kiera (Kiera)H. 0.0 0 0 0 0 0 0
NatalieK. 0.0 0 0 0 0 0 0
CarolineM. 0.0 0 0 0 0 0 0
MaureenM. 0.0 0 0 0 0 0 0
NatalieM. 0.0 0 0 0 0 0 0
SarahM. 0.0 0 0 0 0 0 0
MarissaR. 0.0 0 0 0 0 0 0
Sarah (Sarah)S. 0.0 0 0 0 0 0 0
SallyT. 0.0 0 0 0 0 0 0
Aubrey (Aubrey)V. 0.0 0 0 0 0 0 0
Totals 0.0
Storm IP H R ER BB SO HR ERA
MaeC. 0.0 0 0 0 0 0 0
ShannonF. 0.0 0 0 0 0 0 0
CarmelaG. 0.0 0 0 0 0 0 0
Alina (Alina)H. 0.0 0 0 0 0 0 0
MaggieL. 0.0 0 0 0 0 0 0
EllaM. 0.0 0 0 0 0 0 0
Katherine (Kayte)M. 0.0 0 0 0 0 0 0
AmareonaN. 0.0 0 0 0 0 0 0
KimberlyN. 0.0 0 0 0 0 0 0
LaurenN. 0.0 0 0 0 0 0 0
KearaS. 0.0 0 0 0 0 0 0
ClaireT. 0.0 0 0 0 0 0 0
Totals 0.0